Close

Tell a friend  • Captcha image
  Print

  Salg/Udlicensiering af rettigheder

  Det er for enhver innovativ virksomhed helt essentielt, at der tidligt i processen tages stilling til, hvordan nyudviket teknologi eller nye produkter skal udnyttes bedst muligt kommercielt for at hente investeringerne i forskning og udvikling hjem.

  Når IP-rettighederne er på plads, skal det helt grundlæggende overvejes, om produktion og markedsføring af nyudviklinger ønskes varetaget af virksomheden selv, eller om produktionen eksempelvis mere hensigtsmæssigt kan outsources eller udlicensieres. I yderste konsekvens bør det overvejes om rettighederne måske med størst fordel kan sælges/overdrages.

  Budde Schou har stor ekspertise inden for rådgivning med sigte på optimalt kommercielt udbytte af IP og stiller gerne op til en drøftelse med udgangspunkt i virksomheders nuværende situation såvel som mere langsigtede mål.