Close

Tell a friend  • Captcha image
  Print
  Leif Rørbøl

  Patenter

  Leif Rørbøl
  Patent Attorney (EPI)
  Tlf.: +45 7025 0900

  Uddannelse: Civilingeniør (M), Danmarks Tekniske Universitet.

  Teknisk ekspertise: Konstruktionslære og reguleringsteknik.

  Generel baggrund: European Patent Attorney, European Trademark Attorney og European Design Attorney. Hos Budde Schou A/S siden 1974. CEO siden 1991.

  IP-kvalifikationer: Krænkelsesvurderinger, indsigelsessager, patenterbarhedsanalyser samt IP Due Diligence- og Freedom to Operate-analyser, fogedforbuds- og retssager.

  Tillidshverv: Skønsmand i sager vedrørende patentkrænkelse og/eller patenters gyldighed.

  Beskikket som sagkyndigt medlem af henholdsvis Sø- og Handelsretten og Østre Landsret.

  Medlem af Retsplejerådets følgegruppe vedrørende reform af den civile retspleje.

  Komitemedlem af Professional Conduct Committee ved Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI).

  Medlemskaber: ADIPA, FIR, EPI, FICPI, AIPPI, UNION, MARQUES og ECTA.

  Sprog: Engelsk, tysk og fransk.