Close

Tell a friend  • Captcha image
  Print
  Alfredo Zolin

  Patenter

  Alfredo Zolin
  Patent Attorney (EPI)
  Tlf.: +45 7025 0900

  Uddannelse: Civilingeniør (K), Danmarks Tekniske Universitet; Ph.D. (Kemiteknik), Danmarks Tekniske Universitet.

  Teknisk ekspertise:  Dispenseringssystemer til drikkevarer, støbeteknologi, forbrændingsteknologi, generel procesteknologi, medicinsk udstyr. Materialeteknologi, herunder polymerteknologi, emulsionsteknologi, levnedsmiddelteknologi og engineered materials. Procesteknologi, herunder raffinaderiprocesser samt produktion af hydrogen, ammoniak og methanol. Miljøteknologi, herunder brændselscelleteknologi, fjernelse af NOx, spildevandsbehandling og biogasanlæg.

  Generel baggrund: European Patent Attorney. Beskæftigtet indenfor IP-området siden 2001 som patentingeniør, patentrådgiver, IP-chef og Senior IP-rådgiver/rådgiver. Hos Budde Schou siden 2017.

  IP-kvalifikationer: Solid erfaring inden for immaterialret, herunder udarbejdelse af nyhedsundersøgelser og patenterbarhedsanalyser, udarbejdelse, sagsbehandling og håndhævelse af patentansøgninger, udarbejdelse af Freedom to Operate analyser, krænkelsesvurderinger. Foretagelse af indsigelsessager, ugyldighedssager og andre patentrelaterede konflikter. Strategisk rådgivning om IP samt udarbejdelse, udvikling og implementering af IP-politikker. Tillige erfaring med vederlag til opfindere under tysk ret, IP licensing, skatteforhold og compliance matters.

  Medlemsskaber: EPI, LES Scandinavia

  Sprog: Dansk, engelsk, spansk og tysk