Close

Tell a friend  • Captcha image
  Print

  Dansk Patent Nr. 1


  Budde Schou's historie starter med Kjøbenhavns Patentbureau, og vi er stolte af den lange tradition vi har haft for at opnå enerettigheder på vores klienters vegne. Vi har ikke bare været med siden 1901 - vi har været med helt fra begyndelsen.

  Dansk Patent nr. 1 blev opnået af Kjøbenhavns Patentbureau på vegne af Handels-Interessentskabet Dåwrud - et norsk foretagende hjemmehørende i Stavanger.

  Opfindelsen ifølge det første danske patent angår "en Maskine, med hvilken man kan trykke Vignetter eller Ornamenter med een eller flere Farver paa cylindriske, ovale, kantede eller koniske Genstande, særlig Konservesdaaser o. lign."

  Se patentet, som det i sin tid blev udstedt - og nyd ikke mindst den smukt udformede tilhørende tegning.