Close

Tell a friend  • Captcha image
  Print

  "Brexit" – IP-rettigheder

  Som bekendt har Storbritannien meldt ud, at man ønsker at udtræde af EU.

  Tidshorisonten og det forventede aftalekompleks ved denne udtræden er ukendt.

  EU-varemærker og EU-designs

  De registrerede rettigheder er selvsagt i kraft uden ændringer, indtil Storbritannien rent faktisk måtte udtræde.

  Når Storbritannien udtræder af EU, er der en formodning for, at der vil være etableret overgangsordninger, der sikrer, at EU-rettighederne vil kunne konverteres til nationale rettigheder i Storbritannien.

  EP-Patenter

  Den Europæiske Patentkonvention (EPC) er en mellemstatslig aftale, der allerede tæller lande uden for EU, og ved EP-patenter og –ansøgninger vil der derfor ikke være ændringer.

  Enhedspatentet ("EU-patentet") og EU-Patentdomstolen

  Storbritannien gav i november 2016 udtryk for, at man som udgangspunkt stadig ønsker at deltage i det planlagte Enhedspatent og Patentdomstolen. Det er dog p.t. uvist, hvorvidt igangsætningen af Enhedspatentet og Patentdomstolen kan gennemføres i løbet af 2017 som planlagt.

  Sammenfattende

  Vi følger udviklingen og vender tilbage, når det kan vurderes, om forholdet mellem EU og Storbritannien giver anledning til overvejelser og forholdsregler på IP-området.